Sunucu ve Veri Depolama

SUNUCU VE VERİ DEPOLAMA

Yeni nesil sunucular kullanıcılarına performans, büyüyebilirlik ve devamlılık vaat ediyorlar. Yenilikçi teknolojik özellikleri sayesinde tek bir noktadan yönetim imkanı ile yarıya düşen enerji tüketimi ile ve ikiye katlanmış performansı ile kendi rakipleri arasındaki sahip olma maliyetleri karşılaştırıldığında işletmeler için mükemmel bir çözüm olarak görülmektedir.

Yedekleme, depolama ve çok önemli veri kaynaklarının arşivlenmesi kurumlar için büyük önem taşımaktadır. Yedeklenen verilerin gerekli durumlarda minimum sürede ulaşılabilir olması ve yedekleme sisteminin güvenilirliği bu konuda çok önemlidir. Önemli verilerin periyodik olarak yedekleri alınır ve felaket senaryoları için geri yüklemeler gerçekleştirilir. Verilerin boyutu arttıkça yönetimsel zorluklar da artar, böylelikle mevcut donanım özellikleri yetersiz kalmaya başlar. Bu yüzden veri depolama ve yedekleme üniteleri ile kurumların ihtiyaç duyabileceği depolama üniteleri (Storage) , ağa bağlı depolama (NAS) ve tüm depolanmış verilerin bir eşini almaya yarayan yedekleme (Backup) dediğimiz teknoloji ve yapıları kullanarak profesyonel çözümler üretilmiştir. Bu teknolojilerde aynı sistem üzerinde tüm kurumun bilgisi toplanarak; bilginin güvenliği, erişilebilirliği ve yönetilebilirliği garanti altına alınmaktadır.